Google+, de ultieme poging van Google om de internetgebruiker aan zich te binden.

Posted on July 8, 2011 by Mark van Duin 1 Comment

Zoals bekend is Google werelds grootste zoekmachine. Het is de zoekmachine die wereldwijd het meest wordt gebruikt door internet gebruikers op zoek naar informatie. Hoewel die positie in de V.S. enigszins onder druk staat, Bing timmert nadrukkelijk aan de weg, is daar in andere delen van de wereld echter nauwelijks iets van te merken.

Er is Google veel aan gelegen haar dominante positie op het internet te waarborgen. Het levert immers een karrevracht aan advertentie-inkomsten op! Het gevaar komt in dit geval niet zozeer van vergelijkbare zoekmachines als Bing of Yahoo maar van de internetgebruiker zelf. De manier waarop deze het internet gebruikt is sinds de komst van sociale netwerksites als facebook en twitter enorm verandert. Met name onder jongeren zijn deze media het startpunt van hun internet activiteiten en het overgrote deel van de tijd die zij op het internet besteedden worden hierdoor ingevuld.

Daarnaast worden de sociale media door steeds meer mensen gebruikt om informatie uit te wisselen, aan informatie te komen en zich te oriënteren voor het doen van online aankopen. Gebruikers hechten enorm aan de zogenaamde reviews (beoordelingen) maar dit is zelfs nog groter wanneer dit mensen zijn die zich in hun sociale netwerk bevinden. Net zoals de mond-tot-mond reclame in onze dagelijkse omgang met vrienden en bekenden is dit aspect één van de motoren die Google hebben doen besluiten een ultieme poging te doen (na drie eerder mislukte pogingen) een nieuw sociaal netwerk op te zetten en de internetgebruiker definitief voor zich te winnen.

Wat is Google+?

Google+ is een sociale netwerk site vergelijkbaar met Facebook. Het stelt gebruikers in staat informatie te delen. Het doel van Google is de gebruiker een platform te geven dat lijkt om delen zoals dat in het echte leven gebeurt. Om dit te verwezenlijken maakt men gebruik van circles (groepen of kringen), sparks (feeds van informatie waar je geïnteresseerd in bent) en hangouts (chatten en videochatten met max. 10 vrienden tegelijk).

Met name het idee van circles is vernieuwend. Personen kunnen worden ingedeeld in groepen (familie, fietsvrienden, etc.) en informatie kan worden toegekend aan één of meerdere groepen (circles). Zo ben je eenvoudig in staat te bepalen met wie je welke content wilt delen.

De achterliggende gedachte

Met Google+ tracht de zoekmachinegigant haar gebruikers één platform aan te bieden waarmee kan worden gezocht naar informatie en waarmee deze kan worden gedeeld. Beide applicaties kunnen elkaar versterken waardoor Google inderdaad de gebruiker aan zich kan binden. Het gevaar van de steeds groter wordende tijdbesteding van de internetgebruiker aan sociale netwerken wordt hiermee ook ondervangen.

Google+, de haalbaarheid van een nieuwe sociaal netwerk

Of Google erin slaagt van Google+ een succes te maken valt en staat met de acceptatie van gebruikers. Functionaliteit en praktische toepasbaarheid zijn hierbij van groot belang en er dient daarnaast een praktische meerwaarde te zijn om gebruikers ervan te overtuigen de sociale netwerk site te gebruiken. De manier waarop van circles gebruik wordt gemaakt is innovatief en ook de integratie met de andere Google applicaties kan zorgen voor die benodigde meerwaarde.

Wanneer de site officieel live gaat is nog niet duidelijk. De belangstelling voor het platform, dat zich momenteel in beta fase bevindt, is enorm. Vanuit marketing perspectief is dit enorm aantrekkelijk maar de ervaring leert dat een LIVE gang ook niet te lang op zich moet laten wachten.

Password: